czwartek, 4 września 2014

Narodowe Czytanie Trylogii Henryka Sienkiewicza - 6 września 2014

W tym roku odbędzie się trzecia edycja akcji Narodowe Czytanie, zainicjowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

Dwa lata temu Polacy czytali „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, a rok temu - dzieła Aleksandra Fredry. W tym roku, 6 września odbędzie się publiczne czytanie „Trylogii” Henryka Sienkiewicza. - cyklu powieści historycznych, które publikowane były w latach 1884-1888. Ich akcja toczy się na terenach I Rzeczypospolitej pod koniec pierwszej i w drugiej połowie XVII wieku. W skład Trylogii wchodzą: „Ogniem i mieczem” (1884), „Potop” (1886) i „Pan Wołodyjowski” (1888).
W powieściach tworzących ten cykl pierwszy polski noblista w wyjątkowy sposób połączył głęboki patriotyzm z fascynującą przygodą, a nierzadko komizmem i humorem. Narodowe Czytanie stanowi wspaniałą okazję, by raz jeszcze przeżyć zapierające dech w piersiach przygody sienkiewiczowskich bohaterów

W Warszawie akcja rozpocznie się o godzinie 12.00 w Ogrodzie Saskim z udziałem inicjatora projektu Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Znani polscy aktorzy przeczytają „Potop” – jedną z najsłynniejszych polskich powieści, której pierwsze odcinki pojawiły się w prasie 130 lat temu.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy– Filia w Jaworznie
przygotowała dla mieszkańców naszego miasta 
w ramach akcji Narodowego Czytania
następujące propozycje:

  1. Impreza czytelnicza zorganizowana we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Jaworznie (wspólne głośne czytanie przez uczniów fragmentów powieści Sienkiewicza, quizy literackie) – piątek, 5.09.2014 r.
  2. Prezentacja multimedialna „Dialogi miłosne w Trylogii” na podstawie adaptacji filmowych cyklu powieści H. Sienkiewicza z udziałem uczestników szkoleń Urzędu Pracy (piątek, 5.09.2014 r.) oraz mieszkańców Jaworzna (sobota, 6.09.2014 r.)
  3.  Happening „Schody literackie” – spacer po kondygnacjach budynku Biblioteki Pedagogicznej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie ozdobionych cytatami z Trylogii – sobota , 6.09.2014 r.

Strona Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
- Narodowe Czytanie


Źródła
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Henryk_Sienkiewicz.jpg

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz