środa, 2 kwietnia 2014

Jan Paweł II - kilka książek do rozmyślań w 9. rocznicę śmierci

Jan Paweł II
kilka książek do rozmyślań w 9. rocznicę śmierci

Przekroczyć próg nadziei

Wywiad rzeka opublikowany w 1994 roku. Jan Paweł II odpowiadał na pytania Vittoria Messoriego. Dziennikarz nie bał się stawiać prowokujących, odważnych pytań, czując się przedstawicielem ludzi prostych mających problem ze zrozumieniem zawiłości wiary chrześcijańskiej oraz dostosowania swojego życia do jej norm.
Jest to jedna z najbardziej znanych książek dotyczących Papieża, jego spojrzenia na wiarę i świat współczesny. Pomaga zrozumieć historię Polski oraz wkład Jana Pawła II w przemiany jakie się dokonały. Wspomina Kardynała Stefana Wyszyńskiego, osobę która zachęcała go do przyjęcia tego brzemienia i zaufania w to co niewiadome.
Opowiada o upadku systemu komunistycznego. W roku 2014 obchodzimy 25-lecie wyborów parlamentarnych - 4 czerwca 1989 roku - Święto Wolności, zachęcamy do innego spojrzenia na te wydarzenia.
Pojawiają się pytania o dialog między religiami, o sens cierpienia i śmierci, ale także o młodość, miłość i troskę o człowieka.
 
Miłość i odpowiedzialność

To monografia przedstawiająca analizę psychologiczną, filozoficzną i teologiczną zjawiska miłości. Pierwszy raz wydana w 1960 roku, przez młodego profesora katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego biskupa Karola Wojtyłę. Podstawą do napisania, były wykłady oraz rozmowy ze studentami. W latach 50 wokół przyszłego papieża zebrała się grupa studentów, organizująca wspólne spotkania nie tylko oparte na dyskusjach, ale wspólnych wyjazdach oraz pomaganiu osobom chorym i niepełnosprawnym. Książka to ich doświadczenia i przemyślenia. Miłość i odpowiedzialność na Katolicki.net.

Osoba a miłość

Analiza metafizyczna, psychologiczna i etyczna miłości. Nieduża książka o największym z uczuć.


Przypominamy inne,
 znane pozycje:
"Pamięć i tożsamość"
"Elementarz etyczny"
"Tryptyk rzymski"
"Autobiografia"
"Poezje"
"Elementarz Jana Pawła II 
dla wierzącego, wątpiącego i szukającego"
"Kwiatki Jana Pawła II"

 
Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem 
świadczy o rozwoju kultury. 
Jest wymownym znakiem jedności kolejnych pokoleń, 
które z różnorodności czasów i kwestii 
tworzą wspólne patrynomium kultury i nauki. 
Biblioteka jest więc szczególną świątynią 
twórczego ducha ludzkiego, 
który odzwierciedla owo Boże natchnienie, 
które towarzyszyło 
dziełu stworzenia świata i człowieka.

Jan Paweł II, 11.06.1999 r., Warszawa, Biblioteka Uniwersytecka


Polecamy opracowane przez nas zestawienie:
Nauczanie Jana Pawła II - zestawienie bibliograficzne w wyborze.


Źródła: 
http://www.flickr.com/photos/21882756@N07/2668030310
http://www.dw.de/jan-pawe%C5%82-ii-b%C4%99dzie-%C5%9Bwi%C4%99tym-jest-oficjalna-data-kanonizacji/a-17126681

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz